Svenska

På gymnasiet läser alla elever kursen Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1. Det finns två fortsättningskurser: Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 och Svenska 3/Svenska som andraspråk 3.

Jag är tyvärr inte utbildad i Svenska som andraspråk och kommer därför inte ha någon sådan inriktning. Dock så är jag övertygad om att mycket av det jag skriver och delar med mig av går att använda i kurserna Svenska som andraspråk. Jag upplever att majoriteten av mina följare på Youtube läser Svenska som andraspråk. Jag hoppas därför, oavsett vilken kurs du undervisar i, att du ska ha nytta av den här hemsidan :) Det bör även tilläggas att Svenska och Svenska som andraspråk är "lika mycket värda", de skiljer inte när det gäller t.ex. behörighet till högskolan. Detta märks också på nationella proven. Om vi tittar på nationella proven i svenska 1 och svenska som andraspråk 1, så ser vi att kurserna har samma prov men olika bedömningsanvisningar och matriser. 

 

Jag vill tipsa om att man kan se gamla prov och exempeluppgifter (nationella prov) i SFI (Svenska för invandrare) här:

https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-svenska-for-invandrare-sfi/nationella-prov-i-svenska-for-invandrare-sfi/forbereda-och-bestalla-prov-i-svenska-for-invandrare-sfi/gamla-prov-och-exempeluppgifter-i-svenska-for-invandrare-sfi

Skolverket

På skolverkets hemsida hittar man ämnesplanen för svenska på gymnasiet. Du hittar centralt innehåll och kunskapskrav. Du kan följa länken nedan :)

Svenska 1

I kursen svenska 1 fokuserar jag mycket på grunder. Om jag vet att klassen kommer fortsätta att läsa Svenska 2  vill jag lägga en bra grund så att eleverna är förberedda inför den kursen. Moment som jag gör i svenska 1: Informerande tal, insändare, bokrecension, filmanalys, novellanalys, skriva novell, debattinlägg, källkritik, källhantering och källhänvisning, språklig variation, krönika, artikel (ej debatt), reportage, språkriktighet, "halvvetenskaplig text" och läsförståelse (poesi, skönlitteratur och faktatext).

Svenska 2

I kursen Svenska 2 jobbar jag vidare med saker som jag påbörjat i Svenska 1. Moment som jag gör i Svenska 2: Argumenterande tal, lyrikanalys, litterära epoker, grammatik, essä, argumenterande text (ibland debattartikel), språk i norden, filmanalys och litteraturvetenskap.

Svenska 3

I kursen Svenska 3 går jag ganska djupt. Moment som jag gör i Svenska 3: Vetenskapligt skrivande (mest fokus på PM), retorikanalys, retoriska processen, argumenterande tal, litteraturvetenskap, Prosa-Lyrik-Dramatik och svensk språkhistoria.

© 2019 by Rebekkas Hjärnkontor.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon