Skriva

Det är viktigt att börja träna på att skriva engelska så fort som möjligt. Jag ger mina elever sin första skrifliga uppgift redan första gången jag träffar dem. Det låter hemskt men det är inte så farligt. Det är nämligen ett personligt brev till mig där de skriver lite om sig själva.

 

Vi tränar väldigt mycket på att skriva i mina kurser. Vi skriver dock olika saker, exempel är recensioner, rapporter, analyser, uppsatser och brev. 

Det som är viktigt att komma ihåg är att skolverket delar upp det i skriftlig PRODUKTION (framställningar) och skriftlig INTERAKTION:

"I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. 

I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen."
Skolverket. Kunskapskrav för E i engelska 5

Jag brukar dela upp det så här:​

Engelska 5

Jag gör lite olika saker beroende på tid, aktuella händelser, behov osv.

Några saker som jag alltid brukar hinna med är:

- Brev. De skriver ett brev till mig där de berättar lite om sig själva. Om de har svårt för engelska så får de skriva ett brev på svenska. Jag lägger upp mallen till det dokumentet längre ner på den här sidan.

- English Speaking Countries. Realia. De skriver en informerande text om ett engelsktalande land. Detta är en del av projektet English Speaking Countires. Jag lägger upp dokumentet med instruktionerna längre ner. Det är även en muntlig del som ingår i projektet.

- A Road trip. Realia. Jag gör den här uppgiften på olika sätt beroende på klass, tid osv. Det är en individuell uppgift som går ut på att eleverna låtsas vara ute på resande fot. De får välja ett engelsktalande land och ska sedan skriva en blogg under 7 dagar där de berättar om vad de gör och ser. Antingen kan ni skapa en riktig blogg, eller så kan de skriva i t.ex ett Word dokument. De ska besöka minst en sevärdhet. De använder sig av Google Earth för att kunna beskriva platserna och för att hitta. Ibland ger jag även eleverna en budget som de måste hålla sig till - men då behöver de längre tid eftersom eleverna då måste kolla upp saker som inträde (till t.ex. museum), bussbiljetter osv. 

- Formal and informal language. De skriver ett informellt och ett formellt brev. Tyvärr så är det inte jag som har gjort den uppgiften och jag kan därför inte lägga ut den här. Det som uppgiften går ut på är att eleven ska låtsas att hen har varit med om en olycka. Eleven ska skriva ett formellt brev till försäkringsbolaget och ett informellt brev till en vän där hen berättar om händelsen.

A Good Life. Det är en exempeluppgift från Göteborgs universitet. Det är ett exempel på hur en uppgift på nationella provet kan se ut. Ni hittar länken längre ner.

- De svarar på frågor till en bok

- Bokrecension

- Film. De skriver en uppsats utifrån en film som vi har sett

- Chatt. De chattar med varandra (skriftlig interaktion). Jag gör den här uppgiften via Microsoft Office 365 Teams.

- Bearbetning. De rättar och skriver om en av sina tidigare texter.

- Feedback. Mina elever byter texter med varandra (minst 1 gång per läsår) och ger varandra feedback. Jag har laddat upp mallen för detta här nedan.

Dokument och länk:

English Speaking Countries - instructions

Brev första lektionen - på svenska

Mall för elevrespons - feedback

A Road Trip. Instruktioner till "grunduppgiften" men den anpassas efter klass, behov och tid.

Engelska 6

Jag gör lite olika saker beroende på tid, aktuella händelser, behov osv.

Några saker som jag alltid brukar hinna med är:

- Brev. De skriver ett brev till mig där de berättar lite om sig själva. Om de har svårt för engelska så får de skriva ett brev på svenska. Om jag har haft dem tidigare så skriver eleverna om deras förväntningar och önskemål.

- Colonialism and Imperialism. Eleverna väljer ett engelsktalande land och skriver sedan en informerande uppsats med Colonialism and Imperialism som tema. Ni kan ladda hem dokumentet med instruktionerna till projektet längre ner på den här sidan.

- Bokanalys.

Do violent games cause behavior problems? De skriver en argumenterande uppsats. De tar ställning och använder olika källor för att stödja deras argument. Ni hittar dokumentet med instruktioner längre ner.

- The pursuit of happyness (filmen stavas happyness). De skriver en reflekterande uppsats efter att vi har sett filmen

- Temptations. Det är en exempeluppgift från Göteborgs universitet. Det är ett exempel på hur en uppgift på nationella provet kan se ut. Ni hittar länken längre ner.

- The Romantic Period. De gör ett författarporträtt av en klassisk författare. Eleverna blir tilldelad en författare. Jag har skrivit namnet på författarna i dokumentet. Det är enbart kvinnliga författare. Det kan diskuteras om vissa hör till romantiken eller om de egentligen tillhör realismen. Det finns argument för båda sidor. Det kan vara itressant att prata om det med eleverna på en lektion. De får också redovisa och berätta om deras författare muntligt för klassen, eller i mindre grupper.

- Bearbetning. De rättar och skriver om en av sina tidigare texter.

- Chatt. De chattar med varandra (skriftlig interaktion). Jag gör den här uppgiften via Microsoft Office 365 Teams.

- Evil - writing test. Vi ser filmen The Experiment (2010) och sen skriver de en uppsats. Uppsatsen ser ut på samma sätt som exempelprovet på Nafs. Det är nämligen samma mall, jag har bara gjort om själva uppgiften/texten/ämnet. Uppsatsen skrivs som ett prov.

Dokument och länk:

Colonialism and imperialism - instructions

Mall för elevrespons - feedback

Video Games - Instructions

The Romantic Period - Instructions

Evil - Instructions

Engelska 7

- Fördjupningsarbete om Australien. De skriver ett fördjupningsarbete om Australien. De använder en skönlitterär bok (Remember Me av Lesley Pearse), en film (Australia, 2008), en dokumentär samt källor från internet som källor. Detta är betygssättande men det är mer som en förberedelseuppgift för att veta hur man ska skriva ett fördjupningsarbete. 

- Fördjupningsarbete - Valfritt ämne.Nu skriver de ett fördjupningsarbete om ett valfritt ämne och de måste själva leta reda på alla källor. 

- Ett kursprov. Vi gör ett gammalt nationellt prov eller en exempeluppgift. Det finns på bedömningsportalen.

Dokument och länk:

Mall till fördjupningsarbetet. Dock ska sidnummer vara i det nedersta högra hörnet.

Fördjupningsarbete om Australien - instruktioner

© 2019 by Rebekkas Hjärnkontor.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon