Nationella proven

Nedan hittar ni info om nationella proven i Svenska och Svenska som andraspråk. Ni hittar också länkar till exempeluppgifter. 

Svenska 1

Nationella proven i Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 består av 3 delar:

Delprov A - Informerande tal

Delprov B - Läsförståelse

Delprov C - Skriva

Nationella prov i Svenska 1, våren 2015. Uppgift: Debattinlägg: 

http://www.natprov.nordiska.uu.se/digitalAssets/529/c_529432-l_3-k_kp1-del-c-exempeluppgift-1-debattinlagg.pdf

Debattinlägg: Bedömningsmatris och exempel på elevtext: 

http://www.natprov.nordiska.uu.se/digitalAssets/529/c_529432-l_3-k_kp1-del-c-uppgift-1-matris-och-losning.pdf

 

Nationella prov i Svenska 1, våren 2015. Uppgift: Inlägg: 

http://www.natprov.nordiska.uu.se/digitalAssets/529/c_529432-l_3-k_kp1-del-c-exempeluppgift-2-inlagg.pdf

 

Inlägg: Bedömningsmatris och exempel på elevtext: 

http://www.natprov.nordiska.uu.se/digitalAssets/529/c_529432-l_3-k_kp1-del-c-uppgift-2-matris-och-losning.pdf

 

Texterna:

Sopdykarna: https://www.sydsvenskan.se/2011-02-27/sopdykarna-kan-leva-gott-pa-vart-overflod

Därför blir vi skräckslagna: https://www.dn.se/insidan/evolutionen-gjorde-oss-talradda/

De andras kalas: finns att beställa från Världsbibliotekets artikelservice

Bristande social kompetens...: https://www.dn.se/debatt/bristande-social-kompetens-skal-till-ungas-arbetsloshet/

 

 

Nationella prov i Svenska 1, Höstterminen 2011. Exempeluppgift Inlägg 1: 

http://www.natprov.nordiska.uu.se/digitalAssets/176/c_176205-l_3-k_kp1cuppgiftsinstruktion.pdf

 

Nationella prov i Svenska 1, Höstterminen 2011. Matris för exempeluppgift Inlägg 1: 

http://www.natprov.nordiska.uu.se/digitalAssets/176/c_176205-l_3-k_kp1cedmatrissvsva.pdf

 

Nationella prov i Svenska 1, Höstterminen 2011. Exempeluppgift Inlägg 1. Exempel på bedömda på elevtexter: 

http://www.natprov.nordiska.uu.se/digitalAssets/176/c_176205-l_3-k_kp1cbedomningsanvisningarminpassionfor.pdf

 

Nationella prov i Svenska 1, Höstterminen 2011. Exempeluppgift Inlägg 2: 

http://www.natprov.nordiska.uu.se/digitalAssets/176/c_176205-l_3-k_kp1cuppgiftsinstruktionstilochidentitet.pdf

 

Nationella prov i Svenska 1, Höstterminen 2011. Matris för exempeluppgift Inlägg 2: 

http://www.natprov.nordiska.uu.se/digitalAssets/176/c_176205-l_3-k_kp1cmatrisstilochidentitet2.pdf

 

Nationella prov i Svenska 1, Höstterminen 2011. Exempeluppgift Inlägg 2. Exempel på bedömda på elevtexter: 

http://www.natprov.nordiska.uu.se/digitalAssets/176/c_176205-l_3-k_kp1cuexempelpaelevlosningstilochidentitet2.pdf

 

Texterna:

Kärlek innebär att ta risker: https://www.gp.se/kultur/kultur/sinziana-ravini-k%C3%A4rlek-inneb%C3%A4r-att-ta-risker-1.985428

Kärleksmanifest: https://www.expressen.se/blogg/birro/2009/12/karleksmanifest/

Hallå, vi existerar ju redan!: https://www.sydsvenskan.se/2009-03-30/halla-vi-existerar-ju-redan

Säg till om jag stör: https://www.poesiparken.no/enigma-portfolio/sag-till-om-jag-stor/

Textutdrag ur Älskaren av Marguerite Duras. Tyvärr kan jag inte lägga upp den här av upphovsrättsliga skäl

Utdrag ur Jag behöver dig mer än jag älskar dig och jag älskar dig så himla mycket av Gunnar Ardelius. Tyvärr kan jag inte lägga upp den här av upphovsrättsliga skäl

Debattinlägg

Svenska 2

Det är inga nationella prov i Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

Svenska 3

Nationella proven i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 har bara två delprov:

Delprov A - Argumenterande tal

Delprov B - PM

PM

© 2019 by Rebekkas Hjärnkontor.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon