Prata

Att träna Speaking är något som jag tycker är ganska roligt. Det positiva med speaking är att det är väldigt enkelt att hitta bra övningar. Du kan själv välja i stort sett vilket ämne som helst (inte något olämpligt dock...) och låta eleverna diskutera ämnet. 

Du kan:

- Välja en text och låta eleverna diskutera den

- Välja en video, sång eller film och låta eleverna diskutera den

- Ge eleverna några frågor eller ett ämne och diskutera kring det

Det är väldigt fritt och att öva speaking är något som man enkelt kan använda om det finns lite tid över eller om du inte har haft tid att planera en lektion. 

Jag upplever att det blir bäst om eleverna får frågor att utgå från. 

Hur jobbar jag med speaking?

Jag gör det jag nämnde ovan men också några "större" uppgifter där jag betygsätter prestationerna. Ni ser några exempel längre ner. Jag kommer ladda upp uppgifterna så fort jag får tid :)

Diktera

I office 365s onlineversioner finns det en funktion som heter Diktera. Det innebär att programmet dikterar det man säger = t.ex. word skriver ner det man säger. Med hjälp av den här funktionen kan eleven låta diktera sitt tal, t.ex. i ett word dokument, och sen titta på språket för att upptäcka språkfel. Om något ord har uttalats väldigt fel så syns det tydligt eftersom det inte har blivit dikterat korrekt. På så vis blir man medveten om vilka ord som man har svårt att uttala/uttalar fel. Man kan sedan med hjälp av uppläsningsfunktionen skriva rätt ord och sen lyssna på hur det ska uttalas.

Vissa elever är väldigt duktiga på att skriva och får höga betyg på t.ex. uppsatser. Ibland är dock dessa elever inte alls lika bekväma eller naturliga talare. När man skriver en text så kan man läsa igenom den flera gånger, rätta och byta ut ord. Det går inte att göra på samma sätt med tal. Med hjälp av den här funktionen kan man dock bli medveten om vad man gör för fel, och på så sätt utvecklas och bli bättre. Om man t.ex. märker att "när jag pratar så blandar jag perfekt och pluskvamperfekt" så kan man tänka extra mycket på det och på så vis bli bättre.

https://www.speakinlevels.com/

Låt dina elever prata engelska med andra elever! Dina elever registrerar sig och sedan kan de söka upp andra elever/studenter i andra länder och prata med dem via skype. Man fyller i vilken nivå man ligger på/vill prata på. Varje månad lägger sidan ut frågor som man kan diskutera :) En elev kan t.ex. prata med en kvinna från Vietnam på level L1.

Engelska 5:

Några uppgifter som jag gör:

- Debatt. Visar främst muntlig interaktion. Jag laddar upp instruktionerna vid senare tillfälle. Det är inte samma uppgift i Eng 5 som i Eng 6.

- What is your documentary about? Eleverna blir indelade i grupper (max 5 per grupp) och tilldelas sedan en dokumentär var. Eleverna har en lektion på sig att se dokumentären och göra anteckningar, en lektion på sig att göra en presentation som visar vad deras dokumentär handlar om och en lektion där eleverna presenterar för varandra vad deras dokumentär tar upp. Efter sin presentation diskuterar eleverna innehållet i de olika dokumentärerna. På det viset har eleven möjlighet att uppfylla kriterier för både muntlig framställning (produktion) och muntlig interaktion. 

- A special song. Eleverna väljer en låt som de tycker om och har en redovisning för klassen där de spelar upp ca 30 sekunder av låten och sedan berättar vad den handlar om och varför hen tycker om den så mycket. I den här uppgiften har eleven möjlighet att uppfylla kriterier för muntlig framställning

- English Speaking Countries. Det är ett grupparbete där eleverna på ett eller annat sätt redovisar muntligt om ett engelsktalande land. I dokumentet nedan skriver jag att eleverna ska göra en podcast. Ibland skriver jag att de ska göra en muntlig redovisning för klassen, ibland en screencast osv. Projektet avslutas med en uppsats. I den här uppgiften har eleven möjlighet att uppfylla kriterier för muntlig framställning.

- En exempeluppgift från Nafs. Det är ett exempel på hur ett nationellt prov ser ut. Jag genomför det oftast som ett "riktigt" prov, dvs. att eleverna får 15 minuter på sig att förbereda sig och 15 minuter på sig att prata. Jag har oftast en film på i klassrummet. Eleverna som gör provet gör det enbart inför mig och oftast i ett grupprum. Eleverna har chansen att uppfylla kriterier för både muntlig framställning och muntlig interaktion.

Dokument och länkar:

English Speaking Countries

Engelska 6:

- Debatt. Visar främst muntlig interaktion. Jag laddar upp instruktionerna vid senare tillfälle. Det är inte samma uppgift i Eng 5 som i Eng 6.

- Postcolonialism and Imperialism. Det är ett grupparbete där eleverna på ett eller annat sätt redovisar muntligt om ett engelsktalande land. I dokumentet nedan skriver jag att eleverna ska göra en podcast. Ibland skriver jag att de ska göra en muntlig redovisning för klassen, ibland en screencast osv. Projektet avslutas med en uppsats. Eleven kan uppfylla kriterier för muntlig framställning

- Music and Politics. Eleverna väljer en valfri låt som på någotvis kan kopplas till politik. Det kan t.ex. vara en låt som har fått politiskt inflytande, en låt som skrivits i politiskt syfte... Ett exempel på en sådan låt är Gimme Hope Jo'anna av Eddy Grant. Eleven kan uppfylla kriterier för muntlig framställning

- Classic English Writers. Eleverna blir tilldelad en klassisk författare. De gör sedan ett skriftligt författarporträtt som de sedan muntligt redovisar. Eleverna uppfyller kriterier för muntlig framställning

- En exempeluppgift från Nafs. Det är ett exempel på hur ett nationellt prov ser ut. Jag genomför det oftast som ett "riktigt" prov, dvs. att eleverna får 15 minuter på sig att förbereda sig och 15 minuter på sig att prata. Jag har oftast en film på i klassrummet. Eleverna som gör provet gör det enbart inför mig och oftast i ett grupprum. Eleverna har chansen att uppfylla kriterier för både muntlig framställning och muntlig interaktion

Dokument och länkar:

Colonialism and Imperialism

Music and Politics

Engelska 7

- Analysera ett tal och redovisa det muntligt. Eleverna får varsitt tal att analysera utifrån olika frågor, se dokumentet nedan. Jag har gjort uppgiften utifrån en annan persons dokument (sctknud-gym.dk › media › how-to-analyze-a-speech det första dokumentet). Jag har gett eleverna tal av Barack Obama, Donald Trump, Emma Watson, Oprah Winfrey och Michelle Obama. De har bland annat fått analysera språket utifrån retoriska stilfigurer och andra verkningsmedel, ethos, logos och pathos. De fick spela in sin redovisning med hjälp av Flipgrid.

- Argumentative speech or a debate. Eleverna fick välja om de ville hålla ett argumenterande tal eller om de ville göra en mer "professionell" debatt. Vi har sett på politiska debatter mellan bland annat Hillary Clinton och Donald Trump. 

- Presentation av fördjupningsarbete. Eleverna skriver ett fördjupningsarbete och redovisar det sedan muntligt. De berättar vad det är fördjupningsarbetet handlar om och vad de har kommit fram till.

- Ett kursprov. Vi gör ett gammalt NP eller en exempeluppgift från bedömningsportalen 

Dokument och länkar:

Analyze a speech

© 2019 by Rebekkas Hjärnkontor.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon