Alternativ till bokrecension/bokanalys

God kväll!


Ikväll vill jag skriva om något som jag brinner för, nämligen skönlitteratur och individanpassning. Jag tycker självklart att det är jätteviktigt att kunna skriva och läsa. Jag tycker dock att man inte ska fastna i att dessa två alltid måste gå hand i hand. Jag tänker på elever som har t.ex. läs-och skrivsvårigheter. Tänk vilken utmaning det måste vara för den eleven att först läsa en hel bok, och sen formulera och skriva ner alla tankar och känslor i en bokrecension eller bokanalys. En elev med läs- och skrivsvårigheter är ingen "dum" eller mindre begåvad elev. Jag ser det som vårat (lärarnas) ansvar att försöka hitta alternativ som gör att alla elever får samma chans och möjlighet att uttrycka och visa vad de kan.


Om vi tittar på vad Skolverket skriver om ämnet svenska på gymnasiet så ser vi att vi måste låta eleverna skriva texter som är kopplade till läst skönlitteratur:

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla bland annat "Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa". I kunskapskravet för E, Svenska 1 står det: "Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa".


Två saker bör poängteras:

1. Det står ingenting om att eleverna måste skriva något utifrån en skönlitterär text som de/vi läst i centralt innehåll eller kunskapskrav i Svenska 2 eller 3. Det som jag kopierat ur kunskapskravet för E i Svenska 1 har inte heller med ordet "skönlitteratur".

2. Det står väldigt mycket om skönlitteratur i både centralt innehåll och kunskapskrav - men det står inget om att det måste visas skriftligt.


Man kan alltså dra slutsatsen att eleverna måste skriva någon typ av text där de skriver utifrån en skönlitterär text de läst - för att Skolverket skriver att undervisningen i svenska på gymnasiet ska ge eleverna förutsättningar till att utveckla den förmågan. Dock kan eleverna uppfylla kunskapskraven som tar upp skönlitteratur på andra sätt. Jag brukar alltid låta mina elever skriva minst en bokrecension eller bokanalys per kurs. Jag tycker inte att det är fel eller dåligt att eleverna skriver bokrecensioner/bokanalyser, det är absolut inte det jag vill säga. Det jag vill visa är dock att man kan visa elevers läsförståelse och förmåga även på andra sätt - och att vissa elever på så vis kommer få bättre resultat.


Nu tjatar jag lite, men jag tycker att det är så viktigt att individanpassa undervisningen och uppgifter. Om en elev tycker om att skriva, är duktig på det, har goda förutsättningar att verkligen utveckla det samt att du upplever att eleven har en mest rättvis chans att visa vad hen kan genom skrivande - låt hen skriva! Ge eleven skriftliga uppgifter, kanske fler skriftliga analyser osv. Är det dock så att du har en elev som du tror skulle dra fördel av att få göra en annan typ av uppgift, kanske en muntlig, prova!


Detta är vad som står i det centrala innehållet och kunskapskravet E när det kommer till skönlitteratur:

Svenska 1: 

Centralt innehåll

Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.

Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.

Kunskapskravet E

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

Svenska 2:

Centralt innehåll

Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.

Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.

Kunskapskravet E

Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.

Svenska 3:

Centralt innehåll

Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.

Kunskapskravet E

Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna.


Nedan har jag skrivit ner några alternativ till bokrecensioner och bokanalyser, där eleven på andra sätt kan uppfylla målen för kursen.

Alternativ 1 - Muntligt anförande, bokrecension/bokanalys 

Detta kanske är det mest självklara alternativet till att skriva en bokrecension/bokanalys, och det tycker jag att det bör vara. Man kan göra detta på olika sätt men det går ut på att eleven helt enkelt följer samma mall som om de skulle göra uppgiften skriftligt. Eleven kan t.ex. hålla ett muntligt anförande där hen berättar om boken för klassen/en grupp, och då tar upp samma punkter (handling, karaktärer, miljö osv.). Detta är perfekt eftersom att eleven här även får chansen att träna på att hålla ett muntligt anförande! Jag tycker detta alternativ passar extra bra i Svenska 2 och 3.

Alternativ 2 - Inspelad muntlig bokrecension/bokanalys

Eleven spelar in sig själv - jag vill gärna att eleven ska synas på bilden så att jag ser att hen talar och inte läser av någon annans text. Eleven tar upp samma saker som om det vore en skriftlig uppgift. 

Alternativ 3 - En Podcast eller video på YouTube

Detta liknar väldigt mycket alternativ nummer två MEN här måste eleven anpassa sitt innehåll efter en tänkt publik - vilket gör att det blir lite annat. Detta brukar uppskattas eftersom det även blir verklighetstroget. Det finns ju faktiskt folk som har detta som jobb! Jag tycker detta alternativ passar extra bra i Svenska 2 och 3.

Alternativ 4 - Gör en trailer 

För att göra en trailer måste man inte bara läsa boken och vara bekant med handling och karaktärer - man måste också ha en uppfattning och känsla för vilken stämning handlingen har, vilka de viktigaste karaktärerna är samt hur de är, vilka de viktigaste händelserna är osv. Det krävs mycket eftertanke. När du ser elevens trailer så ser du saker som t.ex. vilket tidsperspektiv eleven har tolkat att det ska vara osv. Det går dessutom att göra så att eleven lägger till en beskrivning av trailern, antingen muntligt eller skriftligt. Jag gör ofta detta som ett grupparbete. Jag tycker att detta passar extra bra i svenska 1.

Alternativ 5 - Gör en kortfilm/kort filmatisering

Jag brukar göra detta när eleverna har fått läsa en novell - inte en bok. Den här uppgiften liknar alternativ 4 väldigt mycket. Det ska tilläggas också att jag har haft elever som har spelat in filmen med dockor och alltså inte själva agerat. Jag tycker att detta passar extra bra i svenska 1.

Alternativ 6 - Minecraft Education Edition

Jag låter eleverna bygga upp boken eller novellen i spelet Minecraft Education Edition. Minecraft Education Edition kommer få en egen flik i rullgardinsmenyn för svenska när jag har tid. Det här är nämligen ett väldigt stort projekt som förtjänar sin egen yta. Jag kan dock kort berätta att eleverna väljer ut tre betydelsefulla platser ur en bok och bygger upp dessa i kronologisk ordning (om möjligt) i spelet, samt att de väljer ut en karaktär och bygger upp den karaktärens "drömplats" (som eleverna ser det). De använder sedan skyltar inne i spelet som de skriver saker på. Mer info om detta alternativ kommer alltså under en egen flik vid senare tillfälle. Jag har upplevt att detta passar extra på på yrkesprogram. 


Detta var några av mina tankar kring ämnet skönlitteratur i svenskundervisningen. Jag vill gärna avsluta detta med att fråga, hur jobbar DU med skönlitteratur? :)Källor:

Skolverket, Ämne - Svenska. https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSVE%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3

16 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Google Earth Pro

Mina elever jobbar just nu med ett projekt om English Speaking Countries. De använder www.ticket.se, www.booking.com och Google Earth Pro för att skriva en verklighetstrogen blogg om en påhittad resa.

© 2019 by Rebekkas Hjärnkontor.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon