Nationella proven

Nedan hittar ni info om nationella proven i Engelska. Ni hittar också länkar till exempeluppgifter.

Engelska 5

Nationella provet i Engelska 5 består av 3 delprov:

Delprov A - Speaking

Delprov B -  Receptive skills 

Delprov C - Writing

Speaking:

Nafs: Två exempel på hur ett speakingprov kan se ut på nationella provet i Engelska 5:

1. https://nafs.gu.se/digitalAssets/1498/1498385_dilemmas.pdf

2. https://nafs.gu.se/digitalAssets/1498/1498384_stay-put-or-get-away.pdf

Bedömningsanvisningar: 
https://nafs.gu.se/digitalAssets/1427/1427866_eng5_speaking_bedanvisn_gy2011.pdf

Writing

Ett exempelprov från Nafs: A Good Life: https://nafs.gu.se/digitalAssets/1446/1446599_eng5-good-life.pdf

Bedömningsanvisningar: https://nafs.gu.se/digitalAssets/1427/1427847_eng5_writing_bedanvisn_gy2011.pdf

Exempel på elevtexter som fått betyget E: https://nafs.gu.se/digitalAssets/1582/1582943_eng5-exempel-e.pdf

Exempel på elevtexter som fått betyget C: https://nafs.gu.se/digitalAssets/1582/1582942_eng5-exempel-c.pdf

Exempel på elevtexter som fått betyget A: https://nafs.gu.se/digitalAssets/1582/1582941_eng5-exempel-a.pdf

 

Receptive skills:

Ett läsförståelseprov och ett hörförförståelseprov. De genomförs direkt efter varandra och man plussar ihop poängerna vilket gör att man får 1 betyg på delprovet (alltså inte ett betyg på reading och ett betyg på listening).

Engelska 6

Nationella provet i Engelska 6 består av 3 delprov:

Delprov A - Speaking

Delprov B -  Receptive skills 

Delprov C - Writing

Speaking:

Nafs: Ett exempel på hur ett speakingprov kan se ut på nationella provet i Engelska 6:

https://nafs.gu.se/digitalAssets/1319/1319236_speaking.pdf       Instruktioner

https://nafs.gu.se/digitalAssets/1319/1319387_elevkort.pdf         Elevkort

Bedömningsanvisningar:

https://nafs.gu.se/digitalAssets/1427/1427868_eng6_speaking_bedanvisn_gy2011.pdf

Writing: 

Ett exempelprov från Nafs: Temptations: https://nafs.gu.se/digitalAssets/1446/1446666_eng6-temptations.pdf

Bedömningsanvisningar: https://nafs.gu.se/digitalAssets/1427/1427848_eng6_writing_bedanvisn_gy2011.pdf

Exempel på elevtexter som fått betyget E: https://nafs.gu.se/digitalAssets/1446/1446618_eng6-e-exempel.pdf

Exempel på elevtexter som fått betyget C: https://nafs.gu.se/digitalAssets/1446/1446617_eng6-c-exempel.pdf

Exempel på elevtexter som fått betyget A: https://nafs.gu.se/digitalAssets/1446/1446615_eng6-a-exempel.pdf

Receptive skills:

Ett läsförståelseprov och ett hörförförståelseprov. De genomförs direkt efter varandra och man plussar ihop poängerna vilket gör att man får 1 betyg på delprovet (alltså inte ett betyg på reading och ett betyg på listening).

Engelska 7

Jag är lite osäker faktiskt när det gäller nationella proven i Engelska 7. Om jag har förstått det rätt så har det varit frivilligt/upp till skolan om de vill ha provet eller inte. Nu tror jag att det inte längre görs prov till Engelska 7 men att man kan använda tidigare prov om man vill. De finns på bedömningsportalen

© 2019 by Rebekkas Hjärnkontor.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon