Litterära epoker

Litterära epoker är något som ingår i kursen Svenska 2. Jag tycker att det är ett otroligt roligt moment och jag brukar ägna ganska mycket tid åt att gå igenom och arbeta med flera epoker. Nedan har jag skrivit hur jag jobbar med vissa epoker. Mer info och material kommer :)

Oavsett vilken epok jag går igenom så tittar jag och eleverna alltid på hur samhället såg ut på den tiden, samt läser någon text från någon av epokens författare.

Antiken

Jag delar upp antiken i olika genomgångar. Den första genomgången jag har går ut på att ge en överblick (samhälle och kultur) och berätta lite om Aristoteles, Platon osv. Sedan har jag en genomgång om dramatik, en om epik och en om lyrik. Vi går in på Sapfo, Homeros, Aisopos (fablerna), Vergilius, Sofokles, Euripides och Aristofanes. 

De verk som jag använder mest är: Iliaden och OdysséenAeneidenKung OidipusElektraMedeaLysistrate, Gudars like.

Ibland ser vi filmen Troja (2004). Den uppskattas alltid men den är lång vilket betyder att den tar flera lektioner...

Jag lägger fokus på hjälteidealet, syn på kärlek samt gud/gudar. Efter att jag har gått igenom renässansen så skriver eleverna en essä där de ska jämföra antikens, medeltidens och renässansens litteratur utifrån temat hjälteideal, syn på kärlek eller gud/gudar. 

Medeltiden

Jag älskar medeltiden och ägnar därför några lektioner åt den. Jag delar upp medeltiden i Medeltiden i Europa och Medeltiden i Norden. Jag går först igenom hur tiden och samhället var/såg ut och sen in på litteraturen, som delas in i Hövisk och folklig litteratur. Vi tittar på följande författare/viktiga personer: Snorre Sturlasson, Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Christine de Pizan och Heliga Birgitta. 

De verk som jag använder mest är: Decamerone, RolandssångenDen gudomliga komedin, Den poetiska Eddan och Njals saga.

Ibland ser vi första avsnittet av Vikings (2013). Avsnittet är väldigt bra eftersom det tar upp levnadssätt, myter och hjälteidealet. 

Jag lägger fokus på hjälteidealet, syn på kärlek samt gud/gudar. Efter att jag har gått igenom renässansen så skriver eleverna en essä där de ska jämföra antikens, medeltidens och renässansens litteratur utifrån temat hjälteideal, syn på kärlek eller gud/gudar. 

Renässansen

Jag inleder den här epoken på samma sätt som de tidigare, med en introduktion av hur samhället såg ut samt viktiga händelser. Vi tittar sedan på följande författare: Niccolo Machiavelli, William Shakespeare, Miguel de Cervantes, Moliere och François Rabelais.

Här brukar mina elever få göra ett grupparbete. De får en författare eller ett verk per grupp. De ska sedan undersöka och redovisa för klassen. Elever berättar om handling, karaktärer, stildrag och liknande ur följande verk: Den girigeTartuffeDen inbillade sjukeDen store Gargantuas förskräckliga leverne, Don Quijote, Romeo & Julia, En midsommarnattsdröm och Macbeth.

Jag lägger fokus på hjälteidealet, syn på kärlek samt gud/gudar. Efter att jag har gått igenom renässansen så skriver eleverna en essä där de ska jämföra antikens, medeltidens och renässansens litteratur utifrån temat hjälteideal, syn på kärlek eller gud/gudar. 

Upplysningen

kommer snart

Romantiken

kommer snart

Realismen

kommer snart

Modernismen

kommer snart

© 2019 by Rebekkas Hjärnkontor.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon