Läsa

Läsförståelse är en viktig del oavsett vilket språk du använder. Läsförståelse är så mycket mer än att bara förstå vad ord betyder eller hur man översätter ord till sitt modersmål. Det handlar också om att förstå helheten, detaljerna och innebörden av texten. Det ultimata är att kunna identifiera den "djupare" handlingen och kunna göra en välgrundad och helst nyanserad analys. Jag upplever att eleverna har svårt för läsförståelse både i engelska och svenska. Jag tycker att det är oerhört viktigt att träna på att läsa och att träna upp sin läsförståelse i alla språk som du använder. 

Hur hjälper man då eleverna att få en bättre läsförståelse? Det är en mycket svår fråga! Jag vill inte påstå att jag är ett geni eller att jag besitter någon magisk kunskap som gör att mina elever helt plötsligt "A:ar" läsförståelseproven. Absolut inte. Att träna upp läsförståelse är svårt och knepigt. Ännu svårare blir det om vi har elever som "aldrig har läst någon bok", "hatar att läsa" och/eller "jag tänker inte läsa någon bok!". Det räcker inte med att en elev läser någon text någon gång i veckan (på en engelsklektion eller två...). De måste träna även på egen hand. Vi kan inte tvinga våra elever att träna på egen hand eller liknande men vi kan ge dem tips och verktyg. Det som jag tror att de flesta (inklusive jag) tipsar om är:

- Läs nyheter på engelska varje dag

- Läs böcker på engelska

- Ändra så att undertexterna på filmer och serier är på engelska

Jag ger även mina elever länkar till olika hemsidor där de kan träna engelska, länkar till tidningar som de kan läsa varje dag och namn på appar där eleverna också kan träna på läsförståelse. Jag har laddat upp ett dokumet med länkarna som du kan ladda hem och ge dina elever. 

I början av läsåret gör jag ett läs- och hörförståelseprov. Det är antingen ett gammalt och frisläppt nationellt prov, ett exempelprov från nafs eller ett prov från Libers övnigar i engelska Träna Inför nationella Engelska 5 och Libers övnigar i engelska Träna Inför nationella Engelska 6. Jag gör ett nytt prov i början av vårterminen. Det har hänt att jag även har ett prov efter sportlovet för att eleverna ska bli mer bekant med hur provet på nationella kommer se ut. Det känns också bra att ha resultat på andra prov ifall eleven inte kommer och gör nationella provet, eller om eleven får F.

Betygsstegen utifrån Skolverkets nationella prov i engelska:

A - 90 %

B - 79 %

C - 65 % 

D - 52 %

E - 36 %

Här nedan har jag skrivit mer om hur jag jobbar med läsförståelse. Det är viktigt att komma ihåg att läsförståelse inte bara handlar om skönlitteratur. Nedan ser ni även vad Skolverket skriver om engelska 5, 6 och 7.

Litteratur

Det står mer om andra texter längre ner :) 

Engelska 5:

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Skönlitteratur och annan fiktion.

Hur jobbar jag med litteratur i engelska 5?

Mitt mål är att eleverna läser en bok per termin. Den första terminen läser alla samma bok. Istället för att skriva en bokrecension så svarar elever på frågor efter varje kapitel. Det kan t.ex. vara så att jag skriver på tavlan att idag ska vi läsa kapitel 3-6 och svara på tillhörande frågor. Om jag har en väldigt svag grupp så använder vi en lättare bok och läser tillsammans i klassrummet. På mitt jobb har vi även möjligheten att gå till skolbiblioteket där bibliotekarierna läser högt och har samtal med eleverna om handling, karaktärerna osv. 

När jag har valt en bok så har jag skrivit frågor till varje kapitel samt några frågor att svara på efter att eleverna har läst färdigt boken. Det står ingenting i kunskapskraven att eleverna måste skriva just en bokrecension eller bokanalys. Det som står är att eleverna ska: 

"Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta tydliga detaljer i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. ... I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar." 

Skolverket, betygssteget E

Detta betyder att det inte nödvändigtvis behöver vara en bokrecension, skriftlig sammanfattning eller analys. Ibland låter jag eleverna spela in en egen filmatisering av boken där eleverna måste välja ut det viktigaste. Jag tycker att det blir tydligt vad eleverna har lagt märke till för detaljer, hur eleverna tolkar karaktärernas känslor och särdrag samt stämningen i boken.

Jag jobbar även med noveller. En fördel med att jobba med en novell är att det enkelt kan begränsas till en eller två lektioner. Ibland händer det att jag tar en novell med tillhörande frågor till en lektion om jag inte har hunnit planera den ordentligt. Precis som med vissa böcker ger jag elever ibland i uppgift att göra en filmatisering av novellen.

 

Ofta använder jag böcker och noveller på ett sådant sätt att eleverna uppfyller (förhoppningsvis) kunskapskrav för muntlig och skriftlig framställning (muntlig redovisning, "bokprat" i mindre grupper, bokrecension osv.) samt muntlig och skriftlig interation (boksamtal, chatt osv.).

 

De noveller som jag använder mest är:

- The Black Cat av Edgar Allen Poe

Här gör jag väldigt olika. Ibland använder jag The Black Cat i engelska 6. Det finns nämligen en orginalversion och en "simplified version". Är eleverna "svaga" får de den lättare versionen, är eleverna lite "starkare" får de orginalversionen. Oavsett får de självklart svara på frågor till texten. Ibland får elverna båda versionerna och gör en jämförelse, bland annat när det gäller inlevelse, spänning och andra känslor. Ibland ser vi även den filmatiserade versionen på YouTube. 

Orginalversionen: 
https://ebooks.adelaide.edu.au/p/poe/edgar_allan/p74bl/

Lyssna på texten samtidigt som du ser den:  

https://learningenglish.voanews.com/a/the-black-cat-edgar-allen-poe/3714772.html Läsaren gör det mycket spännande att lyssna eftersom att han läser med stor inlevelse. En fördel med den här sidan är att du kan ladda hem en lektionsplan. Eleverna kan också göra ett tillhörande quiz :) 

En lättare version:

https://americanenglish.state.gov/files/ae/resource_files/the_black_cat.pdf

YouTube (filmatisering):

https://www.youtube.com/watch?v=GKN_I6ouswg

- The Examination Day av Henry Slesar

Detta är en novell som är uppskattad av de flesta. Den är spännande och har en twist (en knorr i slutet). Det är en dystopi och man kan få många otroligt spännande diskussioner utifrån dess handling. Om jag bara ägnar en lektion till den här novellen så brukar jag avsluta med en kahoot. Tanken är att jag någon gång ska göra en egen kahoot men just nu använder jag en som en annan har gjort. Jag länkar nedan :) 

Texten och tillhörande frågor: 

https://www.gulfportschools.org/cms/lib07/MS01910520/Centricity/Domain/1228/examination_day_by_henry_slesar.pdf

Länk till en gammal filmatisering: https://www.youtube.com/watch?v=7V12tRrJ3Is

Kahoot: https://create.kahoot.it/details/examination-day/f4098a1a-f758-4f26-b1ad-c6d3716087cf

 

"Lättare" Kahoot: https://create.kahoot.it/details/examination-day/0849a117-81d8-48f8-81ad-624f35b72009

- The Giving Tree av Shel Silverstein.

Man kan dock ställa sig frågan om The Giving Tree är en novell eller inte. Oavsett om den är det eller inte så upplever jag att den är mycket passande i engelska 5 pga. enkelt språk men man kan göra djupa analyser av innehållet. Jag gör lite olika men oftast ser vi en filmatisering av novellen först. Sen får eleverna texten samt frågor till. I slutet av lektionen är klassen uppdelad i mindre grupper där de sedan diskuterar frågorna tillsammans. Länk till text och video hittar ni längre ner.

Texten: https://allpoetry.com/poem/8538991-The-Giving-Tree-by-Shel-Silverstein

 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=UwOrwdv-HXw

Filmen är väldigt gammal. Den är från 1963 och det är Shel Silverstein som läser upp boken. Trots att ljudet inte är så bra/tydligt så har jag enbart fått positiva reaktioner och kommentarer från elever :) 

Uppgiften Chatt: Eleverna delas in i grupper, max 4 elever per grupp. Efter att vi har läst The Giving Tree tillsammans startar jag en chatt på Teams för varje grupp. Eftersom det är jag som skapar chatten så är jag en medlem i chattgruppen, vilket betyder att jag ser allt eleverna skriver. De får ett par frågor som hör till novellen och diskuterar sedan frågorna i chatten. Detta är för att uppfylla kriterier för Skriftlig interaktion. Ni kan ladda hem dokumentet med uppgiften nedan. 

HBTQ projekt

I engelska 5 gör jag ett litteraturprojekt med HBTQ som tema. Vi jobbar låten Take Me to Church av Hozier, novellen Am I Blue av Bruce Coville, Brokeback Mountain (filmen) och några dikter. 

Böcker med frågor till varje kapitel

Responsible av Darlene Ryan

Boken är väldigt lättläst. Den handlar om mobbning och grupptryck.

The Wave av Todd Strasser

Boken kan vara lite svårläst om man har svårt för engelska då den innehåller vissa ord och uttryck som många inte är bekant med. Den handlar om ett experiment där en lärare får en grupp elever att följa honom. Syftet med experimentet är att visa ungdomar hur det kunde bli så att tyskarna följde Hitler. Boken har även blivit filmatiserad. Jag tror att det finns två spelfilmer. 

Pale av Chris Wooding

Boken är mycket lättläst och passar elever som har svårt för engelska. Det är en dystopi med rasism och diskriminering som ämne. 

Go Ask Alice av Anonymous

Det är egentligen en dagbok som en tonårsflicka har skrivit. Tonårsflickan börjar ta droger efter ett tag och vi får följa hennes resa i drogernas värld. Den slutar med att flickan tar en överdos och dör. Det är en "verklig" dagbok och därför skriver de inte ut namnet på flickan som skrivit dagboken. Boken är ganska brutal och väcker många känslor. Man ska vara lite försiktig med att välja boken. Men missförstå mig inte, jag tycker att den är jättebra att jobba med. Språket kan vara ganska svårt eftersom det är mycket tonårsslang - inte riktigt sådant språk som vi lär våra elever i skolan. 

Engelska 6:

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Teman, motiv, form och innehåll i film och skönlitteratur; författarskap och litterära epoker.

  • Samtida och äldre skönlitteratur, dikter, dramatik och sånger.

Hur jobbar jag med litteratur i engelska 6?

I engelska 6 gör jag en hel del när det kommer till litteratur. Vi tittar mer noggrant på olika klassiska författare och epoker. 

- Because I could not stop for Death av Emily Dickinson. Vi pratar lite om Emily Dickinson, läser dikten och analyserar den.

- Stan av Eminem. Vi läser låttexten, ser musikvideon och diskutera den lite i helklass. Sedan får eleverna analysera texten och svara på frågor antingen två och två eller enskilt. 

- William Shakespeare. Jag tar alltid upp Shakespeare i Engelska 6, men jag gör lite olika beroende på klass. Vi har dock alltid en introduktion där jag går igenom vem William Shakespeare var. De får sedan jobba i grupper med varsitt drama av honom. De får översätta ett utdrag ur en av hans pjäser från äldre engelska till modern engelska, skriva en sammanfattning av pjäsen och om tid finns får de även spela upp en modern tolkning av en eller två akter. Vi brukar också se en dokumentär om Shakespeare som tar upp teorin om att det inte är han som har skrivit pjäserna, utan att det är Marlowe eller andra. Efter att vi har sett dokumentären låter jag eleverna svara på några frågor, t.ex. hur de ställer sig till Shakespeare (om han funnits och om det är han som har skrivit pjäserna osv). Ibland har jag också låtit mina elever jobba i en Activity booklet med Shakespeares pjäser från British Council. Jag hittar tyvärr inte länken till den men jag kan maila den till dig om du vill ha den :)

- The Black Cat av Edgar Allen Poe. Se vad jag har skrivit under Engelska 5. 

Engelska 7:

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Samtida och äldre skönlitteratur och annan fiktion inom olika genrer, till exempel dramatik.

Hur jobbar jag med litteratur i engelska 7?

I engelska 7 låter jag mina elever läsa romanen Remember Me av Lesley Pearse under den första terminen. De svarar också på några frågor efter varje kapitel. Eleverna ska dock sedan använda romanen och referera till den när de skriver sitt första fördjupningsarbete som handlar om koloniseringen av Australien. Remember Me är en ganska tjock bok på över 500 sidor. Språket är inte jätteavancerat men innehållet kan vara lite tungt. Handling: Mary lever under 1700-talet och bor i England. Hon begår ett brott (highway robbery), hämnar i fängelse och blir dödsdömd. Istället för att bli hängd placeras hon dock på ett av de första fängelsetransportskeppen till Australien. Vi får följa Mary hur hon har det på skeppen till Australien samt hur den första tiden i Australien är för fångarna, nybyggarna och aboriginerna. Vi lär oss mycket om hur det var i England och i Australien på den tiden.

Remember Me. Detta är ett dokument med frågor som hör till varje kapitel. Jag har dock lagt till några teman som man kan skriva en "final assignment/essay" utifrån, om man vill det.

Övrig läsning

Readtheory.org

Jag skapar konton åt alla mina elever. Eleverna gör först ett test som tar ca 20 minuter. Programmet läser då ut vilken nivå eleven ligger på. Varje gång eleven loggar in så kommer programmet ge eleven läsförståelsetest som är på just den elevens nivå. Testerna kommer gradvis att öka i svårighetsgrad - i takt med att eleven förbättrar sin läsförståelse. Eleven ser hela tiden om hen svarar rätt eller fel, varför ett visst svar är rätt/fel och vilket det rätta svaret är. Som lärare ser jag också hur eleven utvecklas.

Nyheter. 

Jag jobbar en del med nyheter. Det står i kursplanerna för engelska att man ska ta upp aktuella händelser osv. och därför är det jättebra att jobba med nyheter. De läser nyheter på engelska och gör olika övningar till. Jag använder mig av länkarna nedan:

https://www.newsinlevels.com/ - Det är nyheter i tre olika nivåer, alla är relativt lättlästa. Du kan även lyssna på nyheterna. Du kan också gå till "Skype section" och välja någon att prata engelska med. Det lättaste är dock att ta någon i klassen.

https://breakingnewsenglish.com/index.html - Du får aktuella nyheter på engelska. Du kan välja olika svårighetsnivåer på texterna. Det finns uppgifter till. Ofta kan du välja mellan ett häfte på 3 sidor (den brukar jag ta om jag har bråttom eller om en elev blir färdig med en uppgift) och ett häfte på 22 sidor. Det finns hörövningar till de flesta. Det här brukar faktiskt uppskattas av eleverna. Gratis och kräver inget inlogg.

Läsövningar
Vi gör en hel del läsövningar, både digitala och på papper. 

https://www.k12reader.com/subject/reading-skills/reading-comprehension/ - Här hittar du texter med tillhörande övningar i olika nivåer. Det är worksheets (Arbetsblad). Du kan skriva ut men förhoppningsvis kan du även öppna dokumnetet i word så kan eleverna svara på datorn. 

https://www.commonlit.org/- Du som lärare skapar ett konto och sedan klasser. Du ger sedan eleverna en länk så kommer de läggas till i din klass, du behöver alltså inte lägga in dina elever en och en. Du väljer sedan en text som du vill att eleverna ska läsa. Eleven läser sedan texten och svarar på frågor till den. Du ser vilka elever som läst texten och gjort uppgifterna, hur många rätt de fick osv. Du kan välja texter som hör till ett vist tema. Du kan också ange vilken nivå/årskurs texterna ska vara på/passa till. Du kan skriva ut texterna och uppgifterna från båda hemsidorna. Det går också att få texterna uppläst. Gratis

© 2019 by Rebekkas Hjärnkontor.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon