Källor

Här kommer jag beskriva hur jag jobbar med ämnet "Källor, källhantering och källkritik"

Källkritik

Oxford och Harvordmodellen

© 2019 by Rebekkas Hjärnkontor.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon