Det här är ett dokument som ni kan ge till era elever. Det är en lista med användbara länkar och appar som de kan använda för att träna engelska på egen hand :)

Engelska

På gymnasiet läser alla elever kursen Engelska 5. Det finns två fortsättningskurser: Engelska 6 och Engelska 7. Det är fyra delar som är med i alla 3 kurser: Writing, Speaking, Reading och Listening. 

Skolverket

På skolverkets hemsida hittar man ämnesplanen för engelska på gymnasiet. Här kan du välja kurs och se centralt innehåll och kunskapskrav. Länken till sidan hittar du här nedan

Engelska 5

I början av kursen lägger jag mig väldigt lågt nivåmässigt. Jag går igenom saker relativt långsamt och jag går igenom grunder. När jag går igenom t.ex. grammatik försöker jag lägga mig på nästan "barnnivå". Varför? Jo, för jag antar inte att alla kan och jag vill att alla ska kunna när kursen är färdig. Så enkelt är det. Jag går igenom följande moment i Engelska 5: English Speaking Countries, aktuella händelser, grammatik, läsförståelse, hörförståelse, speaking-övningar, olika skriftliga uppgifter, textanalys, filmanalys, chatt, jobba med gamla texter (sina egna) och A Piece of Land (Minecraft Education Edition).

Engelska 6

Om jag har haft eleverna i engelska 5 så fortsätter jag att bygga på det jag börjat med i engelska 5, t.ex. korta repetitioner av det vi har gått igenom när det gäller grammatik. Sedan går jag vidare och bygger på med mer avancerad grammatik. Om jag inte har haft klassen i Engelska 5 så gör jag ett test för att se hur klassen ligger till grammatikmässigt. Sedan börjag jag därifrån. Jag går igenom följande moment i kursen Engelska 6: Grammatik, läsförståelse, hörförståelse, skriver olika typer av texter, gör olika speaking-övningar, reklam, politik, postcolonialism/imperialism, aktuella händelser, halloween, klassiska författare, bokanalys och feminism.

Engelska 7

I år kommer jag gå igenom följande: History of the English language and Today, famous speeches, short stories and classic authors, academic Essay and grammar. Vi kommer också göra ett fördjupningsarbete om Australiens historia.

© 2019 by Rebekkas Hjärnkontor.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon